nekretnine Beograd
nekretnine Beograd
 

Obavezni ste da pročitate uslove pre korišćenja ovog portala
Pristupom i korišćenjem sajta, priznajete da ste pročitali, razumeli i saglasni da poštujete uslove sadržane u ovom ugovoru (»Ugovor«).
Uslovi mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme. Vaša upotreba ove web stranice jeste i pristanak na uslove koji su navedeni u vreme vašeg korišćenja.
Ne dajemo garancije da će ovaj web sajt: zadovoljiti vaše zahteve, da neće dolaziti do prekida, da će biti blagovremen, siguran i bez greške; niti garanciju u pogledu rezultata koji se mogu dobiti korišćenjem ovog web sajta ili u pogledu tačnosti ili pouzdanosti bilo kojih informacija koje se dobijaju preko ovog veb sajta.
Sajtu ste pristupili Vašom slobodnom voljom , i za svaku prouzrokovanu štetu ne možete dobit nikakvu naknadu.
  • Podatke na sajtu koristite na Vlastitu odgovornost.
  • Oni su samo informativnog karaktera i potrebno je da ih proverite i iz drugih izvora
  • Postojeci podaci ne definisu pojedinacne objekte, jer ne sadrže broj zgrade i broj stana, te se ne mogu smatrati da se odnose na konkretan objekat
  • Zbog mogucih tehnickih nesavrsenost (sajta ili drugih ucesnika u internet vezi) moguce su greske koje su izvan domena www.e-Belgrade.net

UKoliko upisujete podatke u sajt , Vi ih prezentujete i stavljate na raspolaganje drugim posetiocima ovog sajta i interneta.
Oni ih mogu koristit da Vas kontaktiraju ili za druge namene.
Vaši podaci su dostupni i Agencijama za nekretnine i pojedincima , koji Vas mogu kontaktirati .
Vi možete prihvatiti ili odbiti saradnju, to je Vaša odluka, mi ne snosimo nikakvu odgovornost za komunikaciju izmedju Vas i lica koja koja koriste podatke koje ste Vi upisali na sajt.
Mi ne snosimo nikakvu odgovornost, niti nadoknadjujemo štetu za koju pretpostavljate ili je zaista prouzrokovana sa ovog sajta.

Rubrika "Upis privatnih Oglasa" je namenjena iskljucivo za vlasnike nekretnine koji se ne bave profesionalno: gradnjom, posredovanjem ili renoviranjem nekretnina.
Prilikom upisivanja nekretnine u rubrici "Upis privatnih Oglasa", beleži se IP adresa, koja će biti korišćena u slučaju zloupotrebe.
U slucaju nepostovanja ovog pravila ili zlouptrebe, vi preuzimate svu odgovornost.

Ukoliko se oglasavate kao pravno lice, duzni ste da se upoznate i procitate Zakon o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti .
Ukoliko ne postujete taj zakon, vi preuzimate svu odgovornost, koja je nastala, zbog vaseg krsenja tog zakona.

Obzirom da je novi zakon stupio na snagu u Novembru 2013, u toku su dalja prilagodjenja ovom zakonu.
Posetite ovu stranu ponovo, jer je za izmenu softvera u skladu sa novim zakonom potrebno izvesno vreme.