SM NEKRETNINE
Prezentacija agencije
uradjena u saradnji sa
e-Belgrade.net nekretnine logo
   
064/594-7237
063/204-894

logo

Saveti kupcima             

  1.Da iskopira predmetni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u više primeraka.


2.Da podnese obrasce-prijavu za plaćanje poreza na promet apsolutnih prava nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.


3.Da podnese prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.


4.Da po dobijanju Rešenja o plaćanju poreza porez plati u roku od 15 (petnaest) dana preko priznanice "posebne uplatnice" kojom prilikom će dobiti dva primerka priznanice. Na isto Rešenje dozvoljena je žalba, ali ista ne odlaže izvršenje plaćanja poreza.


5.Da po isteku od 10 (deset) dana od dana plaćenog poreza sa jednim primerkom priznanice pristupi u nadležno odeljenje Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan, sa svim originalima Ugovora o kupoprodaji da bi mu se na svim primercima potvrdilo štambiljom RUJP-a da je izmirio porez.


6.Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u JKP "Infostan" radi prijave promene vlasnika na predmetnom stanu i plaćanja računa na ime Kupca.


7.Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost, radi prijave prebivališta na novoj adresi.


8.Ako je Kupac zdravstveno osiguran kao penzioner da pristupi Odeljenju fonda za zdravstveno osiguranje za teritoriju opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost radi prijave promene prebivališta i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original radi uvida.


9.Ako je Kupac penzioner, da pristupi Fondu za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se sfali penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.


10.Da ako je stan uknjižen, Kupac podnese II opštinskom sudu u Beogradu - Zemljišno-knjižnom odeljenju. odnosno IV opštinskom sudu u Beogradu, Molbu za uknjižbu s tim da uz molbu, kao prilog podnese original Ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosli oueren u Sudu, sa klauzulom, pečatom Uprave javnih prihoda da je plaćen porez na promet apsolutnih prava Taksu za rešenje Kupac plaća po dobijanju Rešenja o uknjižbi.


Medjutim ukoliko kupujete stan preko nase agencije nemorate razmisljati  o papirologiji u 

prethodnim stavkama jer  nas agent ostaje sa vama sve do knjizenja stana na Vase ime ,kad 

mozemo reci da je posao kompletno gotov.


Nasi klijenti su nasa najbolja reklama…  Pozovite nas i proverite…
  stan, Krnjaca, 31m², Jednoiposoban, 22800€
  stan, Beograd na vodi, 28m², Jednosoban, 89888€
  stan, Banovo Brdo, 75m², Trosoban, 148520€
  stan, Banovo Brdo, 86m², Trosoban, 171560€
  stan, Banovo Brdo, 67m², Trosoban, 133180€
  stan, Banovo Brdo, 216m², Petosoban, 358500€


Telefon 064/5947237
063/204894
Web Adresa   http://www.smcompanygroup.com
Email sm.companyy@gmail.com